Monthly Archives: March 2020

Системи титрування Hach

Титрування є поширеним методом кількісного/масового аналізу, що використовується в аналітичній хімії, де розчин відомої концентрації, званий титрантом, додають до розчину, який містить невідому ... детальніше

Вимірювання БПК. Апарат BODTrak II від Hach

Біохімічна потреба в кисні (БПК, англ. BOD) – це кількість кисню, виражена в мг/л або частинах на мільйон (ppm), який бактерії беруть з води, коли окислюють органічні речовини. Вимірювання БПК довгий ... детальніше